Noticias destacadas

Publicada no DOG a Orde do 30 de decembro de 2014, que establece subvencións dirixidas a M.V.M.C. para a prevención de incedios

A Consellería de Medio Rural e do Mar publica a martes 20 de xaneiro no DOG, as bases que recollen a regulación das subvencións dirixidas a Montes Veciñais en Man Común, a realizar actividades preventivas que reflexa a lexislación galega en materia de prevención de incendios forestais.

Para mais información:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150120/AnuncioG0165-020115-000...

O BOE publica a Lei 30/2014, de 3 de decembro, de Parques Nacionais

O obxecto da lei consiste en establecer un marco legal para a conservación dos parques nacionales e da Red que forman.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12588

REFERENTE DE BOAS PRÁCTICAS FORESTAIS

ORDE do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia.

A certificación forestal PEFC presente nun programa da CRTVG

A reportaxe emitíuse no programa "Labranza" da CRTVG o 6 de xullo, contando coas entrevistas de Antonio de María, Presidente de PEFC Galicia e Marta Salvador, Directora Técnica de PEFC España.

Pode verse un fragmento da reportaxe no canal de YouTube de PEFC España:
http://www.youtube.com/watch?v=ciil6-RCV_s&list=PLqfrl79IlbCXWP75Uh5PFAj...

Dispoñible o Boletín nº49 do mes Xullo 2014, no que se mostran as novidades PEFC

No boletín de Xullo 2014 recollese as últimas novidades PEFC, entre elas destaca adícase un espacio ó recente Decreto 52/2014 aprobado en Galicia polo que se regulan as instruccións xerais de ordenación e xestión dos montes

Enlace: http://www.pefc.es/mailing/B49.pdf

Distribuir contido
Subvencionado por: