Niveis de certificación

O Sistema Español de Certificación Forestal adopta os mesmos niveis de aplicación da certificación, tanto para Xestión Forestal Sostible como para a Cadea de Custodia, que os establecidos no Documento Técnico do Consello PEFC.

En canto á certificación da Xestión Forestal Sostible ou certificación de monte, contémplanse tres niveis:

Subvencionado por: