Vantaxes

A Certificación da Cadea de Custodia constitúe a etapa posterior á Certificación da Xestión Forestal, onde se produce o seguimento e se asegura a rastrexabilidade dos produtos forestais e derivados, elaborados a través das distintas fases do proceso produtivo e a súa posterior comercialización.

VANTAXES

• Mellora o acceso aos mercados.
• Amosa a responsabilidade e compromiso da empresa co medio ambiente e o desenvolvemento sostible.
• Crea un sistema de seguimento do fluxo da madeira e mellora a eficacia interna do negocio.
• Mellora a imaxe do sector transformador da madeira.
• Promove o uso da madeira fronte a outros materiais rivais no mercado.

Subvencionado por: