Vantaxes

¿Por qué certificar?

• Porque o propietario terá máis ferramentas para mellorar a súa xestión
• Porque o mercado forestal o está solicitando.
• Porque o propietario poderá vender mellor a súa madeira.
• Porque é necesario diferenciar nosos produtos no mercado.
• Porque é a mellor forma de promocionar a nosa madeira.
• Porque achega a madeira ao consumidor.

A Certificación é un elemento de valor engadido porque:

• Fortalece a imaxe da madeira como materia prima renovable e ecolóxica.
• Posibilidade de competir con aqueles que xa están certificados.
• Lle proporciona ao propietario documentación exhaustiva sobre os seus terreos.
• Supón unha ferramenta moi útil para a programación e o control dos traballos forestais.

Subvencionado por: