Organizacións

PEFC Galicia agrupa a organizacións, entidades ou institucións representativas da propiedade ou da xestión forestal pública ou privada, industrias transformadoras e do comercio de produtos forestais, institucións, públicas ou privadas, do ámbito educativo e científico vinculadas ao sector forestal, os colexios e asociacións profesionais, organizacións ambientalistas e calquera outra que teña interese no desenvolvemento dos fins da Asociación.

Actualmente, PEFC Galicia está conformada polas 20 organizacións galegas máis importantes vinculadas ao sector forestal:

 

AFRIFOGA (Asociación para el Fomento da Riqueza Forestal de Galicia) logo_afrifoga_nuevo.JPG

APROCA (Asociación de Propietarios Rurales e Produtores de Caza de Galicia) Logo_web_Aproca.jpg

ASEFOGA (Asociación Sectorial Forestal Galega) logo_asefoga_nuevo1.jpg

ASEMFO-GALICIA Logo_web_Asemfo.jpg

AFG (Asociación Forestal de Galicia) Logo_web_AFG.jpg

ASOCIACIÓN GALEGA MONTE INDUSTRIA logo_monteindustria_nuevo.jpg

CEMDA-TRAGSA (Centro de mejora e Desarrollo Agroambiental) Logo_web_Cemda.jpg

CINAM LOURIZÁN (Centrode Investigacións Forestais e Ambientais dourizán) Logo_web_Lourizan.jpg

CIS MADEIRA (Centro de Innovación Tecnolóxica da Madeira) Logo_web_Cis_Madeira.jpg

CMA (Clúster da Madeira) Log_web_CMA_verde.jpg

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TECNICOS FORESTAIS Logo_web_COETF.jpg

FEARMAGA (Federación Empresarial de Aserradores y  Rematantes de Madera de Galicia) Logo_web_fearmaga.jpg

FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA Logo_web_FGC.jpg

MAN COMUN (Asociación Galega de Comunidades de Montes Veciñais) Logo_web_Mancomun.jpg

SERFOGA (Asociación de Empresas Forestais de Galicia) Logo_web_serfoga.jpg

SILVANUS (Asociación Profesional de Selvicultores de Galicia) Logo_web_Silvanus.jpg

USC (Universidade de Santiago de Compostela E.P. SUPERIOR) Logo_Web_USC.jpg

UVIGO (Universidade de Vigo E.U.E.T. FORESTAL)
Logo_web_uvigo.jpg

XOVENES AGRICULTORES
Logo_web_XXAA_novo.jpg

XUNTA DE GALICIA (Consellería do Medio Rural) Logo_web_XUNTA.jpg

 

 

 

 

 

 

  

Subvencionado por: