Datos e estatísticas

CERTIFICADOS PEFC NO MUNDO. (accede)

Xestión Forestal Sostible (XFS) Cadea de Custodia (CdC)
311 millóns ha 20.000 empresas

Actualización:  Xuño 2019

CERTIFICADOS PEFC EN ESPAÑA. (accede)

Xestión Forestal Sostible (XFS) Cadea de Custodia (CdC)
2.222.593 ha 1.399 empresas

Actualización:  Xuño 2019

CERTIFICADOS PEFC EN GALICIA. (accede)

Xestión Forestal Sostible (XFS) Cadea de Custodia (CdC)
155.120 ha 429 empresas

Actualización: Xuño 2019

Subvencionado por: