Datos e estatísticas

CERTIFICADOS PEFC NO MUNDO. (accede)

Xestión Forestal Sostible (XFS) Cadea de Custodia (CdC)
258 millóns ha 15.804 empresas

Actualización:  Xuño 2014

CERTIFICADOS PEFC EN ESPAÑA. (accede)

Xestión Forestal Sostible (XFS) Cadea de Custodia (CdC)
1.707.493 ha 1.071 empresas

Actualización:  Xuño 2014

CERTIFICADOS PEFC EN GALICIA. (accede)

Xestión Forestal Sostible (XFS) Cadea de Custodia (CdC)
161.122 ha 257 empresas

Actualización: Xuño 2014

Subvencionado por: